Bij Ecodam bedenken jonge mensen echte oplossingen voor echte problemen! 

Kinderen worden zich steeds meer bewust van de internationale klimaatcrisis. Ze willen daarbij niet langer machteloos aan de kant staan, maar actie ondernemen. Hun vraag is: hoe?

Stichting Ecodam bedenkt daarom voor kinderen interactieve workshops over duurzaamheid en circulariteit. We laten jonge mensen zien wat zij kunnen doen om bij te dragen aan oplossingen voor hun duurzame toekomst.

Is plastic een mondiale ramp of juist een duurzame grondstof?  We onderzoeken het in het Plastic Lab!

Ontdek de wereld van plastic in het Plastic Lab! In deze interactieve workshop leer je over de voor- en nadelen van plastic en ga je zelf aan de slag als ontwerper en uitvinder om problemen rondom plastic op te lossen. Je maakt zelfs echte producten van plastic afval uit de buurt! Deelnemers maken tegels, plantenpotjes en karabijnhaakjes.

De Plastic Lab workshop wordt gegeven op onze vaste locatie in het Energiehuis in Rotterdam (Heindijk 350) óf op elke andere locatie met ons mobiele laboratorium. 

Inschrijven of meer weten? Check Plastic Lab pagina of neem gerust contact met Boaz of met Nikki

Fashion Lab

In het Fashion Lab ontdekken kinderen spelenderwijs mode en duurzaamheid. Ze leren over de impact van de mode-industrie, ontwerpen eigen kleding met duurzame materialen en maken kennis met ethische en fairtrade merken. Een creatieve workshop vol inspiratie!

Inschrijven of meer weten? Neem contact met Boaz

Gerecyclede tegels voor het buurthuis met plastic uit de buurt!

In samenwerking met buurtcentrum De Eester maken we 100 kleurrijke wandtegels. We zijn begonnen met het maken tijdens het buurtfestival in juli en gaan het circulaire kunstwerk plaatsen tijdens 24H Oost op 7 september.

Het project is mogelijk gemaakt met steun van De Eester en stadsdeel Oost.

Over ons 

Kinderen zijn de toekomst. Een open deur, maar daarom nog niet minder waar. Om de natuur te beschermen tegen de grote, hedendaagse bedreigingen is een hervorming van onze samenleving naar een circulaire economie noodzakelijk. Hiervoor is een continue inspanning van iedereen die bij die samenleving betrokken is noodzakelijk: overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bewoners. Deze omslag is ook niet een eenmalige activiteit, maar vergt een inspanning die decennia gaat kosten. 

Bij Ecodam zijn we overtuigd van de noodzaak om kinderen op jonge leeftijd bij deze vraagstukken te betrekken. 

Enerzijds omdat kinderen zelf ook dagelijks beslissingen nemen die van invloed zijn op onze wereld en deels omdat kinderen ook het goede voorbeeld aan hun ouders en omgeving kunnen geven om juiste beslissingen te nemen.

Maar ook omdat kinderen de leiders van morgen zijn. Door kinderen zo vroeg mogelijk te betrekken, wordt op jonge leeftijd het zaadje geplant. En wanneer zij verder opgroeien en volwassen worden, komt dat zaadje van pas bij alle volgende momenten in het leven. 

Tot slot: kinderen weten het beter! Inzichten van kinderen zijn gespeend van dubbele belangen, mislukkingen uit het verleden en strategische keuzes. Hierdoor zijn inzichten van kinderen verrassend disruptief en kunnen deze inzichten de ‘volwassen wereld’ verder helpen.

Tegen deze achtergrond is Ecodam in 2019 opgericht met als doel het bevorderen van een circulaire en duurzame samenleving. Meer concreet is het doel van Ecodam om kinderen en jongeren te betrekken bij duurzaamheid en de circulaire economie, onder andere door het aanbieden van educatie.

De stichting kent een bestuur. Het bestuur stelt het beleid vast, keurt de jaarbegroting en eventuele projectbegrotingen goed en stelt de jaarrekening en eventuele projectafrekeningen vast. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor haar inspanningen. 

De coördinator en karttrekker van Stichting Ecodam is oprichter Boaz Bar-Adon. Projecten worden uitgevoerd door freelancers, waaronder Boaz Bar-Adon, waarvoor de stichting als opdrachtgever fungeert. Er zijn geen mensen in loondienst. 

Het bestuur bestaat uit Pieter De Stefano (voorzitter), Heleen Blom (secretaris) en Jerry van Schaik (penningmeester)

Help mee!

Ecodam heeft grootse ambities. Om onze labs uit te breiden met andere thema’s. Om onze labs uit te voeren in nieuwe steden, stadsdelen en dorpen. En om zo nog meer kinderen te bereiken.

En dat kunnen we niet alleen 

Wij zijn altijd op zoek naar partners: scholen, jeugdhonken, welzijnsinstellingen en jongerenwerkers. En naar vrijwilligers om onze activiteiten met ons waar te maken. En naar professionals om nieuwe workshops vorm te geven. En uiteraard naar financiers om de financiële slagkracht van onze stichting te vergroten.

Omarm je onze missie en wil je – in welke vorm dan ook – bijdragen? Mail dan met Boaz Bar-Adon

Zij gingen je voor